1. Informacja dotycząca zbierania danych osobowych oraz identyfikacji dostawcy

(1) Informujemy, że podczas korzystania z tej witryny są zbierane dane osobowe. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio do osób fizycznych, takie jak: imię i nazwisko, adres, adresy poczty elektronicznej, zwyczaje użytkownika.

(2) Usługodawcą, w rozumieniu paragrafu 13 ustawy o mediach elektronicznych (TMG), i jednostką odpowiedzialną, w rozumieniu paragrafu 3, pkt. 7 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), jest lokalny przedstawiciel prawny IVECO, o którym informacja znajduje się w stopce.

2. Zbieranie danych osobowych podczas korzystania z witryny w celach informacyjnych

(1) W przypadku korzystania z witryny w celach wyłącznie informacyjnych, jeżeli użytkownik nie otrzyma odpowiedniej informacji, żadne dane osobowe nie będą zbierane, za wyjątkiem danych przesyłanych przez przeglądarkę, umożliwiających dostęp do witryny. Do danych tych zaliczają się następujące informacje:

(2) Podczas korzystania z witryny internetowej w pamięci komputera zostaną zapisane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku komputera i przypisane do używanej przeglądarki. Dzięki plikom cookies jednostka, która je utworzyła (w tym przypadku nasza firma) pozyskuje pewne informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do komputera. Ich rola polega na lepszym dostosowaniu oferty internetowej do preferencji użytkownika i zapewnieniu jej większej skuteczności w znaczeniu ogólnym.

(3) Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w następującym zakresie: "czasowe" pliki cookies, tzw. "transient cookies" (wykorzystywane tymczasowo), "stałe" pliki cookies, tzw. "persistent cookies" (wykorzystywane przez określony czas), "zewnętrzne" pliki cookies, tzw. "third party cookies" (pochodzące od zewnętrznych dostawców), pliki cookies w technologii flash (wykorzystywane bezterminowo).

a) "Czasowe" pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Zawierają one w szczególności pliki "sesyjne" ("session cookies"). Pliki tego typu pozwalają zachować numer identyfikacyjny tzw. sesji, przy pomocy którego różne zapytania wprowadzone do przeglądarki mogą być przypisane do jednej, łącznej sesji. Dzięki temu dany komputer może zostać rozpoznany, gdy użytkownik wróci do tej samej witryny. "Sesyjne" pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się użytkownika lub zamknięciu przeglądarki.

b) "Stałe" pliki cookies są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny, zależnie od pliku. Użytkownik może usunąć pliki cookies, w dowolnym momencie, w Ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki.

c) Użytkownik może skonfigurować ustawienia wykorzystywanej przeglądarki odpowiednio do swoich potrzeb i na przykład zablokować tylko pliki "zewnętrzne" albo wszystkie pliki cookies. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji niektóre funkcje danej witryny mogą być niedostępne.

d) Używane pliki cookies w technologii flash nie będą rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Pliki tego typu zapisują niezbędne dane, niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają określonego terminu automatycznego wygaśnięcia. Jeżeli użytkownik nie korzysta z danych przetwarzanych w oparciu o pliki cookies w technologii flash, powinien zainstalować odpowiedni dodatek, np. "Better Privacy" do przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie do Google Chrome.

(4) Te zapisane w pamięci informacje będą przechowywane oddzielnie od danych, które mogą być wprowadzone w witrynie naszej firmy na późniejszym etapie. Dane zawarte w plikach cookies nie będą w szczególności powiązane z danymi użytkownika przekazanymi na późniejszym etapie.

(5) Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies, wprowadzając odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą być niedostępne.

3. Zbieranie danych osobowych poprzez formularze kontaktu

Gromadzimy dane osobowe użytkowników, którzy udostępnią je nam poprzez wypełnienie formularza kontaktu. Przekazane dane będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu udostępnienia użytkownikowi potrzebnych mu informacji. Informacje niezbędne do przetworzenia danego zgłoszenia są odpowiednio oznaczone. Przetwarzanie i wykorzystywanie uzyskanych danych osobowych poza tym zakresem, do celów reklamowych lub marketingowych, odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.

4. Wykorzystanie Google Analytics

(1) Ta witryna wykorzystuje Google Analytics - usługę firmy Google Inc. ("Google") przeznaczoną do analizy statystyk serwisów internetowych. Google Analytics używa tzw. "cookies" - plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystania danej witryny internetowej. Informacja wygenerowana przez plik cookie, dotycząca wykorzystania tej witryny przez użytkownika, jest z reguły przekazywana na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP w tej witrynie, adres IP użytkownika zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajach będących sygnatariuszami Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP będzie przekazany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i skrócony dopiero na miejscu. Na zlecenie administratora tej witryny internetowej Google będzie wykorzystywać uzyskane informacje podczas analizy korzystania przez użytkownika z witryny, w celu sporządzenia raportów na temat aktywności w witrynie i świadczenia administratorowi witryny innych usług związanych z jej wykorzystaniem oraz z używaniem internetu.

(2) Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach zastosowania Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

(3) Użytkownik może zapobiec wprowadzaniu danych generowanych przez pliki cookies, a dotyczących korzystania przez niego z witryny internetowej (łącznie z adresem IP), na serwer Google, a także zablokować przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając, a następnie instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Ta witryna wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Dzięki temu, adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, w związku z czym można wykluczyć bezpośrednie odniesienie do danej osoby.

(5) Korzystanie z Google Analytics odbywa się zgodnie z wstępnymi wymogami uzgodnionymi między jednostką odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Niemczech a Google. Informacje na temat dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd informacji dotyczących poufności danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także na temat polityki prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Wykorzystanie wtyczek do portali społecznościowych

(1) Obecnie wykorzystujemy wtyczki do następujących portali społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedln, Xing. Korzystamy z tzw. systemu 2 kliknięć. Oznacza to przede wszystkim, że gdy użytkownik odwiedza naszą stronę, jego dane osobowe nie są przekazywane dostawcom tych wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu złożonym z pierwszej litery jego nazwy umieszczonej w szarym polu. Dopiero kliknięcie na jedną z wtyczek spowoduje przesłanie danych osobowych: Po aktywacji wtyczki, dane zostaną automatycznie przekazane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam zapisane (w przypadku dostawców ze Stanów Zjednoczonych - w Stanach Zjednoczonych). Nie mamy żadnego wpływu na operacje związane z wykorzystaniem zebranych w ten sposób danych oraz z ich przetwarzaniem, nie posiadamy też żadnej wiedzy na temat pełnego zakresu ich gromadzenia ani celów czy terminów ich przechowywania. Ponieważ to dostawca wtyczki zajmuje się gromadzeniem danych za pośrednictwem plików cookies, zalecamy użytkownikom usunięcie wszystkich plików cookies, w Ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki, przed kliknięciem na szare pole.

(2) Po aktywacji wtyczki przez użytkownika, jej dostawca otrzyma informację o zgłoszeniu na odpowiedniej podstronie naszej oferty on-line. Ponadto, zostaną przekazane dane określone w punkcie § 4 tej polityki, w przypadku serwisów Facebook i Xing, natomiast zgodnie z informacją od odpowiednich dostawców w Niemczech, gromadzone będą wyłącznie adresy IP po anonimizacji. Zasada ta jest realizowana niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto na portalu dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na portalu dostawcy wtyczki, dane te zostaną przypisane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeżeli użytkownik wciśnie aktywny przycisk i np. połączy się z daną stroną, dostawca wtyczki zapisze również tę informację na koncie użytkownika i udostępni ją osobom z listy Kontaktów użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie przypisania tych informacji do jego profilu na portalu dostawcy wtyczki, powinien wylogować się przed aktywacją przycisku.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje te dane w ramach profilu użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, marketingowych i/lub związanych z projektowaniem swoich witryn internetowych odpowiednio do potrzeb klientów. Celem takiej oceny jest w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) prezentowanie reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników i przekazywanie innym użytkownikom sieci społecznościowej informacji o aktywności danej osoby w naszej witrynie internetowej. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na utworzenie swojego profilu, przysługuje mu prawo sprzeciwu, które może wykonać kontaktując się z dostawcą danej wtyczki.

(4) Dalsze informacje na temat celu i zakresu zbierania danych osobowych użytkownika oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajdują się w polityce prywatności określonej przez dostawców wymienionych poniżej. W dokumentach tych zamieszczono również dodatkowe informacje dotyczące praw użytkownika oraz możliwości konfiguracji w celu ochrony danych osobowych.

(5) Adresy odpowiednich dostawców i URL z ich oświadczeniami o ochronie poufności danych:

6. Prawo wglądu i wycofania zgody na wykorzystanie danych

(1) Użytkownik jest upoważniony do uzyskania od nas, w dowolnym momencie, informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych w naszej firmie, a także źródła ich pozyskania, odbiorców lub kategorii odbiorców, do których dane te są przekazywane oraz celu ich gromadzenia.

(2) Zgoda udzielona na wykorzystanie danych może być wycofana w dowolnym momencie.

(3) Wszelkie prośby o informacje, zapytania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres businessunitused@iveco.com albo na adres określony w stopce.

7. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy wszelkie aktualnie dostępne środki techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, a w szczególności ochronę danych osobowych użytkowników przed ryzykiem związanym z przekazywaniem tych informacji oraz uzyskaniem do nich dostępu przez podmioty zewnętrzne. Wykorzystywane metody ochrony są dostosowane do aktualnego stanu technologii.

8. Dzieci

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich. W razie przypadkowego zachowania tego typu danych, zostaną one natychmiast usunięte.

Zapisz się do biuletynu